Har varit utan kontakt
Utan sladden till världen
Till ditt förakt

Trådlösa anslutningar
Härdtåliga inbrytningar
Överlevande anknytningar

Mänskliga kramar
Långa armar
Många armar
Hand i hand
Blodsband

Ärlighet
Kärlighet
Älskhet
Beblandning
Magandning

Orden har varit många
Beskriv mig
Ta mig till fånga

Nej
Redan fångad

Kommentera

Publiceras ej