Återuppstår nästa tisdag.
På annan planet.
Annan bana.
Väg.
Annat.

Kör hårt på twitter igen.