...
Rätt färg.
På hår, hand och vacker tand.
Rätt tanke.
Pusslar samman med svart. För hon är vitt. Ordet har aldrig varit mer fritt.
Rätt sång.
I radion hörs sången om han och hon. Hennes och hannes. Visan om prefektion är deras sång.
För visan om perfektion saknar ingenting.