-Hur mår du?
-Jag är arg.
-Varför är du arg?
-För att jag inte kan behärska mina dåliga sidor.
-Varför kan du inte behärska dina dåliga sidor?
-För att de andra är elaka.
-Varför är de elaka?
-För att de är arga.
-Varför är de arga?
-För att de inte kan behärska sina dåliga sidor.
-Varför kan de inte behärska sina dåliga sidor.
-För att jag var elak.
-Varför var du elak?
-För att jag var arg.
-Varför var du arg?
-För att jag inte kan behärska mina dåliga sidor.
-Varför kan du inte behörska dina dåliga sidor?
-För att de andra är elaka.
-Varför är de elaka?